Regulamin

REGULAMIN KLUBU DISCO ALGA Darłówko

  1. Do klubu mogą wejść i przebywać w nim – tylko osoby pełnoletnie. Wyjątkiem jest zabawa dla dzieci – codziennie od godziny 20.00 do 22.00. Osoby poniżej 18 lat zobowiązane są przebywać w klubie pod opieką dorosłych i tylko w ściśle wyznaczonym czasie.
  2. Do klubu nie wolno wnosić alkoholu, napojów, jedzenia, ostrych przedmiotów, broni, narkotyków. Każdy przypadek posiadania nielegalnych substancji lub przedmiotów zagrażających gościom – będzie zgłaszany odpowiednim służbom. Alkohol podlega bezzwrotnej konfiskacie.
  3. W klubie obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania filmów wideo.
  4. W klubie obowiązuje zakaz palenia papierosów i e-papierosów.
  5. Pracownicy porządkowi klubu, mogą prosić o okazanie zawartości posiadanego przy sobie bagażu (torebka, plecak, inne)
  6. Klub jest pod stałym nadzorem kamer monitoringu. Każda próba kradzieży lub zniszczenia mienia klubu – obciąża sprawcę. Każdy taki przypadek będzie zgłaszany odpowiednim służbom.
  7. W klubie ALGA wymagamy kulturalnego zachowania i poszanowania osób bawiących się jak i mienia znajdującego się w lokalu. Brak odpowiedniego zachowania może skutkować wyproszeniem gościa z klubu.
  8. Osoby wchodzące do klubu oświadczają iż akceptują niniejszy regulamin.